Cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực : sách chuyên khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thông tin và Truyền thông, 2011,

Mô tả vật lý: 309tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Nhân sự -- Tuyển chọn; Nhân sự -- Tuyển dụng; Quản trị nhân sự-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
9G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.311


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH