Bài tập dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786046709565

Ký hiệu phân loại: 621.80287 Machine engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ thuật, 2017,

Mô tả vật lý: 298tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Cơ khí -- đo lường; Dung sai-- Dung sai lắp ghép-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
7K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.802


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH