Giới tính theo cuộc đời

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đức Anh, Ngân Đăng, Gilbert Tordjman

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 155.3 Sex psychology and psychology of the sexes

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ, 2002

Mô tả vật lý: 186tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 152280

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH