Giáo trình các phương pháp nghiên cứu tâm lý học : Dùng cho đào tạo cử nhân tâm lý học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 150.72 Psychology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011,

Mô tả vật lý: 327tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Tâm lý -- Nghiên cứu

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH