Hybrid zones and the evolutionary process

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard G Harrison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 019506917X

Ký hiệu phân loại: 575 Specific parts of and physiological systems in plants

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press 1993

Mô tả vật lý: x, 364 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 152375

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH