Industrializing organisms : introducing evolutionary history

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan R Schrepfer, Philip Scranton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 041594547X

Ký hiệu phân loại: 631.5233 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: New York : Routledge 2004

Mô tả vật lý: ix, 275 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152404

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH