Microbiological methods for assessing soil quality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna Benedetti, Jaap Bloem, David W Hopkins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0851990983

Ký hiệu phân loại: 579.1757 Specific topics in natural history of microorganisms, fungi, algae

Thông tin xuất bản: Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI Pub., 2006

Mô tả vật lý: xiii, 307 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 152458

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH