Handbook of neurobehavioral genetics and phenotyping

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Valter Tucci

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118540718

Ký hiệu phân loại: 612.8 Nervous system Sensory functions

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell, 2017

Mô tả vật lý: xxvi, 602 pages : , illustrations (some color) ; , 26 c

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 152476

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH