Aquaculture ecosystems : adaptability and sustainability

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Saleem Mustafa, Rossita Shapawi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118778548

Ký hiệu phân loại: 639.8 Aquaculture

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Ltd, 2015.

Mô tả vật lý: xv, 384 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152477

Includes bibliographical references (pages 319-371) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH