Evolution in a toxic world : how life responds to chemical threats

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Emily Monosson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1597269766

Ký hiệu phân loại: 613.1 Environmental factors

Thông tin xuất bản: Washington, DC : Island Press, 2012

Mô tả vật lý: xii, 223 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152555

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH