Fundamentals of tropical turf management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. (Greg) Wiecko

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1845930301

Ký hiệu phân loại: 635.9642 Flowers and ornamental plants

Thông tin xuất bản: Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI Pub., 2006

Mô tả vật lý: vii, 205 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152584

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH