The UN's lone ranger : combating International wildlife crime

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John M Sellar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1849951036

Ký hiệu phân loại: 363.3 Other aspects of public safety

Thông tin xuất bản: Dunbeath, Caithness, Scotland : Whittles Publishing, 2014.

Mô tả vật lý: xiv, 201 pages : , color illustrations, , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 152589

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH