Genetically modified planet : environmental impacts of genetically engineered plants

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. Neal Stewart

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195157451

Ký hiệu phân loại: 631.5233 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press 2004

Mô tả vật lý: viii, 240 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152606

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH