The media of mass communication
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John Vivian, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1402037023

Ký hiệu phân loại: 302.23 Media (Means of communication)

Thông tin xuất bản: Boston :Allyn and Bacon, 1997, 4th ed.

Mô tả vật lý: xviii, 526 p. : , ill. (some col.), col. map ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH