Myths of gender : biological theories about women and men
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0465047904

Ký hiệu phân loại: 155.33 Sex differences

Thông tin xuất bản: New York, NY :BasicBooks 1985, 2nd ed.

Mô tả vật lý: x, 310 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Feminism. -- Human biology -- Philosophy. ; Prejudices. -- Sex differences. -- Sexism. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH