IELTS preparation and practice : Reading and Writing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  019554093 X


Thông tin xuất bản: N.Y :Oxford University, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Anh ngữ -- Đọc và Viết; English language -- Reading and Writing

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH