Brassica Oilseeds : breeding and management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. S Banga, Arvind Kumar, P. R Kumar, P. D Meena

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780644837

Ký hiệu phân loại: SB 317.B65

Thông tin xuất bản: Oxfordshire ; Boston, MA : CABI, 2015

Mô tả vật lý: p. ; cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152778

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH