Computing Essentials 2006 Introductory Edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leary Timothy O, Linda I O'Leary

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0072261578

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill, 2006

Mô tả vật lý: 388 tr. ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 15278

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH