Computing Essentials 2006 Introductory Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780072261578

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill, 2006,

Mô tả vật lý: 388 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:


Mạng máy tính -- Kiến thức cơ bản; Máy tính -- Kiến thức cơ bản

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH