The environmental responsibility reader
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781848134010

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: London :Zed, 2009,

Mô tả vật lý: 360 p. : , ill., map ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Environmental protection -- Citizen participation. ; Environmental responsibility. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH