The Oxford handbook of molecular psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Turhan Canli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199753888

Ký hiệu phân loại: 612.8 Nervous system Sensory functions

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015

Mô tả vật lý: xviii, 459 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 152805

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH