Biology : a guide to the natural world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Krogh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0321616555

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Boston : Benjamin Cummings, 2011

Mô tả vật lý: xxxiii, 725 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 152809

1. Biology
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH