See MIPS Run
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0120884216

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: USA :Morgan Kaufmann, 2006,

Mô tả vật lý: 512 tr. ;

Ngôn ngữ:


Embedded computer systems -- Programming.; MIPS (Computer architecture)-- RISC microprocessors.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH