Diseases and disorders of finfish in cage culture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. W Bruno, P. T. K Woo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780642079

Ký hiệu phân loại: 639.3 Culture of cold-blooded vertebrates Of fishes

Thông tin xuất bản: Wallingford, Oxfordshire, UK : CAB International, 2014

Mô tả vật lý: xii, 342 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152845

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH