Henderson's dictionary of biology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eleanor Lawrence

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0321505798

Ký hiệu phân loại: 570.3 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson Benjamin Cummings Prentice Hall 1920

Mô tả vật lý: xii, 759 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 152851

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH