Southern folk medicine, 1750-1820
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kay K, Moss, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1570032890


Thông tin xuất bản: Columbia, S.C. :University of South Carolina Press, 1999,

Mô tả vật lý: xv, 259 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Folklore -- Southern States.; Medicine, Popular -- Southern States ; Formulae, receipts, prescriptions.; Traditional medicine -- Southern States ; Formulae, receipts, prescriptions.; Traditional medicine -- Southern States ; History.; Southern States -- Social life and customs.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH