Linux for Dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470116498


Thông tin xuất bản: USA :Wiley Publishing, Inc., 2007, In lần thứ 8

Mô tả vật lý: 411 tr. ;

Ngôn ngữ:


Operating systems (Computers)-- Linux.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH