Plant biodiversity : monitoring, assessment and conservation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zahid Khorshid Abbas, Abid A Ansari, Sarvajeet Singh Gill, M Naeem

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780646947

Ký hiệu phân loại: QK 717

Thông tin xuất bản: Wallingford, Oxfordshire ; Boston, MA : CABI, 2017

Mô tả vật lý: xiv, 614 pages ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 153029

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH