Biocontrol of major grapevine diseases : leading research

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Compant Stéphane, Florence Mathieu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780647128

Ký hiệu phân loại: 634.822 Orchards, fruits, forestry

Thông tin xuất bản: Oxfordshire, UK ; Boston, MA : CABI, 2016

Mô tả vật lý: xxi, 240 pages ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 153030

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH