Big data's big potential in developing economies : impact on agriculture, health and environmental security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nir Kshetri

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780648682

Ký hiệu phân loại: 005.7094 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Oxfordshire, OX ; Boston, MA : CABI, 2016

Mô tả vật lý: xvi, 220 pages ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 153032

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH