The unfit : a history of a bad idea

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elof Axel Carlson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0879695870

Ký hiệu phân loại: 363.9209 Population problems

Thông tin xuất bản: Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001

Mô tả vật lý: xiv, 451 p. : , ill., ports. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 153064

Includes bibliographical references (p. 409-426) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH