Marine ornamental species aquaculture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ricardo Calado

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470673904

Ký hiệu phân loại: 639.8 Aquaculture

Thông tin xuất bản: West Sussex : Wiley Blackwell, 2017.

Mô tả vật lý: 1 online resource (736 pages) : , color illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 153102

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH