DNA methods in food safety [electronic resource] : molecular typing of foodborne and waterborne bacterial pathogens

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sophia Kathariou, Omar A Oyarzabal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118474600

Ký hiệu phân loại: 363.1926 Public safety programs

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell 2014

Mô tả vật lý: electronic text.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 153116

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH