Annual plant reviews. Volume 49, The gibberellins

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Hedden, Stephen G Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119210429

Ký hiệu phân loại: 571.742 Physiology and related subjects

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Wiley Blackwell, 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 153129

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH