Plant breeding reviews. volume 40

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jules Janick

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119279686

Ký hiệu phân loại: 631.52 Production of propagational organisms and new varieties

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley-Blackwell, 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 153130

 Plant Breeding Reviews presents state-of-the-art reviews on plant genetics and the breeding of all types of crops by both traditional means and molecular methods. Many of the crops widely grown today stem from a very narrow genetic base
  understanding and preserving crop genetic resources is vital to the security of food systems worldwide. The emphasis of the series is on methodology, a fundamental understanding of crop genetics, and applications to major crops.
Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH