A+, Network+, Security+ Exams in a Nutshell

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pawan K Bhardwaj

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596528248

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: USA : Oreilly & Associates Inc, 2007

Mô tả vật lý: 798 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 15315


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH