Receptor biology [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anne E Kruchten, Michael F Roberts

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3527337262

Ký hiệu phân loại: 612.8042 Nervous system Sensory functions

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA 2016

Mô tả vật lý: electronic text.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 153170

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH