Fast Facts.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rudolph M Navari, Bernardo L Rapoport

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1910797112

Ký hiệu phân loại: 615.58 Drug therapy

Thông tin xuất bản: Oxford : Health Press Limited, 2016.

Mô tả vật lý: electronic text (90 pages)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 153182

Fast Facts: Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting presents the evidence for the clinical agents that can prevent CINV, along with the recommendations for their use in various clinical settings using recently established international guidelines.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH