Nanoscience and nanotechnology for human health [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bert Müller, M. H. van de Voorde

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3527339891

Ký hiệu phân loại: 338.1609410904 Agriculture

Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : WileyVCH Verlag GmbH & Co. KGaA 2017

Mô tả vật lý: electronic text.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 153191

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH