AmericanHeritage book of great American speeches for young people

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Suzanne McIntire

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471389420

Ký hiệu phân loại: 815.008 American speeches in English

Thông tin xuất bản: New York : Wiley, 2001

Mô tả vật lý: xii, 292 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 153234

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH