The phonological spectrum

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vincent van Heuven, Harry van der Hulst, Jeroen Maarten van de Weijer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1588113515

Ký hiệu phân loại: 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., 2003

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153304

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH