Communicative organization in natural language : the semantic-communicative structure of sentences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Igorʹ A Melʹčuk

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 9027230609

Ký hiệu phân loại: 401.43 Semantics

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins 2001

Mô tả vật lý: xii, 393 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153322

Includes bibliographical references (pages [366]-380) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH