Headhood, elements, specification and contrastivity : phonological papers in honour of John Anderson

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John M Anderson, Philip Carr, Jacques Durand, Colin J Ewen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9027247730

Ký hiệu phân loại: 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub., 2005

Mô tả vật lý: xxviii, 405 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153331

Includes bibliographical references (p. [369]-392) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH