American slang dictionary : the ultimate reference to nonstandard usage, colloquialisms, popular jargon, and vulgarisms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard A Spears

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0071461085

Ký hiệu phân loại: 427.973 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: Chicago : McGraw-Hill, 2007

Mô tả vật lý: 546 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153341

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH