Deconstructing ergativity : two types of ergative languages and their features

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maria Polinsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0190256593

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2016

Mô tả vật lý: xviii, 389 pages ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153362

Includes bibliographical references (pages 355-383) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH