Living words [electronic resource] : meaning underdetermination and the dynamic lexicon

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Ludlow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0198712053

Ký hiệu phân loại: 401.4 Language and communication

Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press 2014

Mô tả vật lý: x, 189 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153368

Includes bibliographical references (pages 165-175) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH