Cross-linguistic studies of imposters and pronominal agreement

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Collins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199336869

Ký hiệu phân loại: 415.5 Nouns, pronouns, adjectives, articles

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014

Mô tả vật lý: ix, 268 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153376

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH