Teaching reading in small groups : differentiated instruction for building strategic, independent readers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jennifer Serravallo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0325026800

Ký hiệu phân loại: 372.4162 Reading

Thông tin xuất bản: Portsmouth, NH : Heinemann, 2010

Mô tả vật lý: xii, 234 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 153452

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH