Teaching reading in small groups : differentiated instruction for building strategic, independent readers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780325026800

Ký hiệu phân loại: 372.4162 Reading

Thông tin xuất bản: Portsmouth, NH :Heinemann, 2010,

Mô tả vật lý: xii, 234 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Group reading. -- Reading (Elementary)-- Small groups. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH