The Book of Javascript A Practical Guide to Interactive Web Pages

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dave Thau

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593271069

Ký hiệu phân loại: 005.13 Programming languages

Thông tin xuất bản: San Francico : No Starch Press, Inc., 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 15348

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH