Practical Packet Analysis Using Wireshark to Solve Real-world Network Problems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Sanders

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593271492

Ký hiệu phân loại: 004.66 Data transmission modes and data switching methods

Thông tin xuất bản: San Francico : No Starch Press, Inc., 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 15350

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH