Underlying representations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Krämer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0521180030

Ký hiệu phân loại: 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012

Mô tả vật lý: x, 266 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153508

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH